• Hotline: (024) 85 87 43 00
  • info@hcviet.com

Trang tin điện tử cho sở ban nghành, cơ quan nhà nước


1. Trang chủ.
- Giới thiệu về Sở - Ngành, lịch sử hình thành và phát triển .
- Banner, logo, sologan của Sở - Ngành.
- Hiển thị hình ảnh tổng thể Website.
- Liệt kê các tin tức mới, tin tức nổi bật trên trang chủ.
- Có thể hiển thị Video Clip giới thiệu về Sở- Ngành.

 

2. Cơ cấu tổ chức Sở - Ngành
- Sơ đồ tổ chức.
- Ban lãnh đạo (Giám đốc, phó giám đốc...Ảnh, thông tin cá nhân và tiểu sử công tác...)
- Cho phép xem thông tin và hình ảnh các công trình tương ứng của từng cán bộ.
- Mỗi trang của đơn vị sẽ giới thiệu địa chỉ, điện thoại, chức năng từng đơn vị, các công việc đã triển khai có đường link tới các chuyên mục liên quan. 
- Thông tin chi tiết các phòng ban (Cơ cấu, chức năng nhiệm vụ).
- Danh bạ liên lạc các phòng ban (Số điện thoại, email, tên người liên hệ).
- Giới thiệu khác...

 

3. Giới thiệu năng lực nhân sự
- Tổng số cán bộ hiện có
- Tổng số cán bộ thông kê theo trình độ (Tiến sỹ, thạc sỹ, quản trị doanh nghiệp, Đại học, Cao đẳng, công nhân kỹ thuật...).
- Thống kê cán bộ nghiên cứu khoa học.
- Các thông tin tuyển dụng cán bộ (nếu có).

 

4. Trang thông tin các tổ chức đoàn thể trong Sở - Ngành (Tổ chức Đảng, Đoàn TN, khu tập thể, các câu lạc bộ trong cơ quan...)
- Hiển thị danh sách các tổ chức đoàn thể trong Sở- Ngành.
- Cho phép xem thông tin chi tiết các tổ chức đoàn thể.
- Thông tin các cán bộ phụ trách đoàn thể trong Sở- Ngành.
- Thông tin liên hệ các tổ chức đoàn thể trong Sở- Ngành.
- Các tổ chức, câu lạc bộ trong Sở - Ngành.

 

5. Các công trình nghiên cứu khoa học.
- Hiển thị danh sách các công trình nghiên cứu khoa học(hình ảnh mô tả, giới thiệu sơ bộ).
- Định hướng, chính sách và chiến lược phát triển.
- Quy hoạch và xây dựng.
- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.
- Quy hoạch môi trường, thiết kế đô thị.
- Xây dựng văn bản pháp luật.
- Các công trình lịch sử và bảo tồn.
- Các công trình nghiên cứu tiêu chuẩn.
- Cho phép xem chiết thông tin các chương trình nghiên cứu Khoa học.
- Liệt kê danh sách các hạng mục chi tiết của từng công trình.
- Thông tin cán bộ phụ trách và các thành viên công trình nghiên cứu.

 

6. Các chương trình hợp tác, chương trình đào tạo của Sở - Ngành.
- Giới thiệu các chương trình hợp tác đang thực hiện.
- Giới thiệu các chương trình đào tạo tin học(dài hạn, ngắn hạn...)
- Các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế.
- Thông tin chi tiết về các chương trình đào tạo, tên các chương trình đào tạo, đối tượng đào tạo, thông tin bộ phận tổ chức nhân sự....
- Định hướng, kế hoạch hợp tác phát triển Sở- Ngành bền vững, lâu dài.
- Các bài viết nhận xét, đánh giá về từng chương trình hợp tác cụ thể.
- Các chương trình hợp tác trong nước.
+ Giới thiệu về chương trình hợp tác trong nước.
+ Danh sách Các Sở- Ngành đối tác Việt Nam.
+ Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ- công nhân viên.
+ Một số thông tin khác.
- Các chương trình hợp tác Quốc tế.
+  Giới thiệu các chương trình hợp tác Quốc tế.
+  Thông tin các đối tác quốc tế.
+  Các thông tin khác.

 

7. Tài liệu, văn bản pháp quy
- Liệt kê danh sách và cho xem thông tin chi tiết các công văn, văn bản pháp quy chuyên ngành.
- Cho phép download các tài liệu, văn bản pháp quy chuyên ngành.
- Cập nhật các tài liệu, văn bản của Sở- Ngành cho phép nhiều người xem.
- Một số biểu mẫu, văn bản khác.

8. Trang khoa học và công nghệ
- Thông tin các bài viết về khoa học chuyên ngành.
- Cập nhật các thông tin mới về công nghệ cho cán bộ, nhân viên tham khảo.
- Cập nhật thông tin các công nghệ mới ứng dụng vào sản xuất.
- Một số thông tin khác

9. Báo chí nói về Sở - Ngành
- Liệt kê các bài báo, phóng sự về Sở - Ngành
- Cập nhật các Video Clip về Sở - Ngành.
- Thông tin chi tiết về nội dung, tác giả, ngày đăng...

10. Nghiên cứu ứng dụng
- Hiển thị hình ảnh và lời giới thiệu cơ bản các công trình mới hoàn thiện và đưa vào ứng dụng thực tiễn.
- Hình ảnh một số sản phẩm khác.

11. Thư viện ảnh
- Hiển thị các hình ảnh hoạt động của Sở - Ngành.
- Các hình ảnh hoạt động giao lưu với các đơn vị khác, các tổ chức khác.
- Hình ảnh Các chương trình giao lưu, trao đổi với đơn vị cùng ngành.
- Hình ảnh hoạt động của các tổ chức trong Sở- Ngành (Đảng, Đoàn TN, công đoàn...)
- Hình ảnh các chương trình hoạt động khác.

12. Các thành tựu đã đạt được
- Giới thiệu các thành công đã đạt được.
- Các bằng khen, huân chương cho các tập thể và cá nhân.
- Một số thành tựu khác...

13. Tìm kiếm - tra cứu
- Cho phép tìm kiếm theo nhiều tiêu chí kết hợp.
- Tìm kiếm theo từ khóa để có được kết quả liệt kê.
- Một số tiêu chí tìm kiếm khác.

14. Quản lý tin tức
- Tin hoạt động của Sở - ngành
- Tin chuyên ngành Sở - Ngành
- Tin tức trong nước
- Tin tức Quốc tế.

15. Thông tin liên hệ
- Hiển thị thông tin liên hệ của Sở - Ngành.
- Form cho Khách nhập thông tin liên hệ và gửi đến Email của ban quản trị.

16. Sơ đồ website
- Hiển thị sơ đồ Website, cho phép người dùng có thể vào nhanh các mục cần xem.

17. Liên kết website
- Liên kết đến các Website của các tổ chức, đoàn thể...
- Liên kết đến các Website của cấp trên.
- Liên kết đến các Website Sở - Ngành khác cùng ngành...
- Liên kết đến các Website các tổ chức quốc tế có liên quan.
- Liên kết đến Website của các lĩnh vực Khoa học - kỹ thuật.
- Liên kết đến các Website tin tức, thời sự, kinh tế, văn hóa...

18. Xây dựng trang quản trị tin tức và tài liệu, ấn phẩm
- Cho phép cập nhật thông tin tin tức.
- Cập nhật thông tin tài liệu, ấn phẩm và các thuộc tính liên quan.

19. Các chức năng theo yêu cầu khác
- Các module chức năng khác được xây dựng dựa trên yêu cầu thực tế của các đơn vị, khi  nhận được yêu cầu cụ thể, các cán bộ tư vấn của NT sẽ căn cứ vào các yêu cầu đó tư vấn thêm cho khách hàng các chức năng cụ thể.