• Hotline: (024) 85 87 43 00
 • info@hcviet.com

Phần mềm quản lý công việc online


Sản phẩm phần mêm quản lý công việc online đựoc xây dựng với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát đựoc hiệu quả công việc của từng trưởng phòng, cá nhân hay nhóm làm việc. Phần mềm tăng khả năng tưong tác, trao đổi thông tin giữa lãnh đạo với nhân viên, trưởng phòng với nhân viên thực hiện công việc đúng theo tiến độ, chính xác. Với phần mềm, lãnh đạo doanh nghiệp có thể theo dõi tình hình công việc của doanh nghiệp mình tại mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có máy tính cá nhân kết nối với mạng internet. Phần mêm hỗ trợ cho nguời quản lý có thể tạo công việc công việc, giao việc, quản lý tình trạng công việc, tiến độ,  báo cáo công việc, tài liệu văn bản. Phần mềm giúp doanh nghiệp có thể giảm thiểu nhân lực, thời gian cho việc quản lý.

 

 

 1. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
 •  Quản lý Form thông tin đăng nhập
 • Phân quyền tài khoản, mật khẩu đăng nhập vào hệ thống với các vai trò khác nhau
 •  Quản lý phòng ban
 • Danh sách phòng ban
 • Thêm mới, sửa, xóa phòng ban
 • Thống kê số lượng
 •  Quản lý danh mục Dạng tài liệu
 • Danh sách dạng tài liệu
 • Thêm mới, sửa, xóa dạng tài liệu
 • Thống kê số lượng
 •  Quản lý danh mục yêu cầu xử lý
 • Danh sách danh mục yêu cầu
 • Thêm mới, sửa, xóa danh mục yêu cầu
 • Thống kê số lượng
 1. CHỨC NĂNG THÔNG BÁO NỘI BỘ CÔNG TY
 • Xem thông báo mới
 • Quản lý danh sách thông báo nội bộ công ty
 • Thêm, xóa, sửa thông báo
 1. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN.
 • Cập nhật văn bản đến
 • Quản lý danh sách văn bản đến
 • Tìm kiếm văn bản đến,
 • Thêm, xóa, sửa văn bản đến (Văn thư)
 • Lưu văn bản đến về kho dữ liệu văn bản đến
 • Phân công , phân loại văn bản đến với các phòng ban xử lý
 • Danh sách văn bản phân công, văn bản chưa phân công
 • Thêm , xóa, sửa văn bản phân công với văn bản đến
 • Xem chi tiết văn bản đến
 • Tìm kiếm văn bản đến
 1. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI
 • Cập nhật văn bản đi
 • Danh sách văn bản đi
 • Tìn kiếm văn bản đi
 • Thêm , xóa, sửa văn bản đi (Văn thư)
 • Lưu văn bản đi vào kho dữ liệu văn bản đi
 • Xem văn bản đi
 • Tìm kiếm văn bản đi
 • Tờ trình liên quan tời văn bản đi

+Trình gửi tờ trình

+Phê duyệt tờ trình

      CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

 •  Cấp quản lý
 • Hiển thị danh sách tài khoản, công việc của các phòng ban.
 • Hiển thị danh sách công việc của phòng, của thành viên, cấp quản lý
 • Danh sách công việc đang giao thực hiện
 • Xem danh sách công việc của các thành viên trong phòng mình
 • Chấp nhận , từ chối công việc (Người thực hiện công việc).
 • Lập tiến độ công việc của người thực hiện (Người thực hiện)
 • Xem báo cáo
 • Xem chi tiết văn bản đến, công việc đến
 • Tạo việc cấp dưới
 • Tạo việc mới, Xem chi tiết, Sửa việc đã tạo, xóa việc đã
 • Giao việc trức tiếp công việc tới trưởng phòng, nhân viên
 • Lập tiến độ công việc vừa tạo
 • Chỉ đạo công việc tới các thành viên thực hiện công việc
 • Bình luận trao đổi thông tin cho công việc vừa tạo với các thành viên thực hiện
 • Đôn đốc công việc tới người thực hiện công việc
 • Xem, xuất báo cáo công việc của phòng, thành viên theo, tháng, quỹ, năm
 •  Cấp trưởng phòng.
 • Hiển thị danh sách tài khoản, công việc của phòng ban.
 • Hiển thị danh sách công việc của phòng, của thành viên, cấp quản lý
 • Danh sách công việc đang giao thực hiện
 • Xem danh sách công việc của các thành viên trong phòng mình
 • Chấp nhận , từ chối công việc (Người thực hiện công việc).
 • Lập tiến độ công việc của người thực hiện (Người thực hiện)
 • Xem nhắc nhở định kỳ
 • Xem báo cáo
 • Xem chi tiết văn bản đến, công việc đến
 • Tạo việc cấp dưới
 • Tạo việc mới, Xem chi tiết, Sửa việc đã tạo, xóa việc đã
 • Giao việc cho các thành viên trong phòng thực hiện
 • Lập tiến độ công việc vừa tạo
 • Chỉ đạo công việc tới các thành viên thực hiện công việc
 • Bình luận trao đổi thông tin cho công việc vừa tạo với các thành viên thực hiện
 • Đôn đốc công việc tới người thực hiện công việc
 • Duyệt kết quả, từ chối kết quả từ người thực hiện gửi.
 • Xem, xuất báo cáo công việc của phòng, thành viên theo, tháng, quỹ, năm
 •  Cấp nhân viên
 • Hiển thị danh sách công việc của thành viên
 • Thông báo mới
 • Thông báo đôn đốc công việc
 • Thông báo chỉ đạo của người quản lý
 • Xem chi tiết công việc
 • Chấp nhận , từ chối công việc (Người thực hiện công việc).
 • Lập tiến độ công việc của người thực hiện (Người thực hiện)
 • Xem nhắc nhở định kỳ
 • Xem thông tin danh sách thành viên thực hiện cùng công việc
 • Danh sách tiến độ công việc của người thực hiện
 • Thêm xóa , sửa tiến độ công việc của mình
 • Xác nhận hoàn thành tiến độ thực hiện với người giao việc
 • Xem file đính kèm theo công việc, văn bản
 • Theo dõi tiến độ, trạng thái công việc
 • Bình luận trao đổi thông tin với các thành viên , người quản lý công việc đang thực hiện
 • Gửi Đề xuất hoàn thành công việc tời người giao việc
 • Hủy đề xuất hoàn thành công việc
 • Xem, xuất báo cáo công việc của thành viên theo, tháng, quỹ, năm
 1. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHO TÀI LIỆU, TRA CỨU TÀI LIỆU
 •  Quản lý danh mục tài liệu
 • Danh sách danh mục tài liệu
 • Thêm mới, xóa, sửa danh mục tài liệu
 • Thông kê số lượng danh mục
 •  Quản lý phân loại tài liệu
 • Danh sách phân loại tài liệu
 • Thêm mới, sửa, xóa phân loại tài liệu
 • Thống kê số lượng phân loại

4.3 Quản lý tài liệu

 • Danh sách tài liệu
 • Thêm mới, sửa, xóa tài liệu
 • Phân quyền người dùng tài liệu
 • Thông kê số lượng tài liệu theo các chuyên mục
 •  Tra cứu tài liệu
 • Tìm kiếm thông tin tài liệu các tiêu chí : từ khóa tìm kiếm, số hiệu, Danh mục, phân loại …
 1. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ
 •  Quản lý chức vụ hiện hành
 • Danh sách chức vụ hiện hành
 • Thêm mới, sửa, xóa chức vụ hiện hành
 • Thống kê số lượng
 •  Quản lý hạng mục cá nhân (hồ sơ cá nhân)
 • Danh sách hạng mục
 • Thêm mới, sửa, xóa hạng mục
 • Thống kê số lượng
 •  Quản lý hồ sơ nhân sự
 • Danh sách hồ sơ nhân sự
 • Thêm mới, sửa, xóa hồ sơ nhân sự
 • Thống kê số lượng hồ sơ
 • Xem và xuất báo cáo theo phòng ban, chức vụ,
 • Tìm kiếm hồ sơ
 • Thông tin tài khoản, hồ sơ
 • Thông tin phân quyền sử dụng phần mềm của hồ sơ cá nhân
 • Quản lý danh sách danh bạ điện thoại các phòng ban, nhân viên
 1. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ BÁO CÁO 
 • Xuất báo cáo thành viên
 • Xuất báo cáo công việc
 • Xuất báo cáo thông kê

Trân trọng!.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Hotline: 024.8587.4300

0936 433 768 - 0975 277 683 - 0948 527 550