• Hotline: (024) 85 87 43 00
  • info@hcviet.com

Thiết kế website E-Learning trên moodle


Moodle được thiết kế với mục đích tạo ra những khóa học trực tuyến với sự tương tác cao. Tính mã mở cùng độ linh hoạt cao của nó giúp người phát triển có khả năng thêm vào các mô đun cần thiết một cách dễ dàng. Moodle được đăng ký theo bản quyền GNU GPL.


 

Tính năng

Moodle có các tính năng cần thiết cho một hệ thống đào tạo trực tuyến, ngoài ra còn có thêm một số tính năng độc đáo (ví dụ như có thêm bộ lọc, ...)

Moodle được xây dựng theo phân đoạn, và nó dễ dàng được mở rộng bằng cách thêm các thành phần phụ. Cấu trúc cơ bản của Moodle hỗ trợ các thành phần phụ sau:

 

* Các hoạt động
* Các nguồn tài nguyên
* Các kiểu câu hỏi
* Các trường dữ liệu (dùng cho các hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu)
* Giao diện đồ họa
* Phương thức chứng thực
* Phương thức ghi danh