• Hotline: (024) 85 87 43 00
  • info@hcviet.com

Phần mềm quản lý hợp đồng online


Phần mềm Quản lý hợp đồng dùng để Quản lý các khách hàng ký kết hợp đồng sản phẩm và dịch vụ với doanh nghiệp, đồng thời theo dõi được thực hiện hợp đồng, các giai đoạn, công nợ và thanh toán hợp đồng.

Phần mềm Quản lý hợp đồng dùng để Quản lý các khách hàng ký kết hợp đồng sản phẩm và dịch vụ với doanh nghiệp, đồng thời theo dõi được thực hiện hợp đồng, các giai đoạn, công nợ và thanh toán hợp đồng.

 

 

 

A. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

1.     Quản lý khách hàng theo các tiêu thức tên khách hàng (công ty, cơ quan, v.v..), địa chỉ, vùng, phân loại khách, họ tên người giao dịch, chức vụ, số điện thoại v.v... Quản lý các bộ phận, các cán bộ của doanh nghiệp và các địa bàn hoạt động của từng bộ phận.

2.      Tra cứu khách hàng theo các tiêu chí, theo các nhân viên thực hiện

3.      Quản lý hợp đồng đã ký kết với công ty: nội dung hợp đồng, sản phẩm hợp đồng, giai đoạn hợp đồng, theo dõi dịch vụ hỗ trợ khách hàng, xuất hoá đơn cho khách, thanh toán tiền của khách hàng.

4.      Tra cứu Hợp đồng theo tiêu chí tìm kiếm, theo nhân viên thực hiện.

5.      Quản lý công việc thực hiện hợp đồng, theo người được giao thực hiện, Lập kế hoạch triển khai, báo cáo, phê duyệt công việc.

6.      Tra cứu công việc thực hiện hợp đồng theo tiêu chí tìm kiếm, theo nhân viên thực hiện.

7.      Báo cáo khách hàng, hợp đồng, công việc thực hiện

8.      Báo cáo doanh thu.

9.      Báo cáo công nợ, thao tác thanh toán số tiền theo các đợt thanh toán của hợp đồng.

10.    Báo cáo khách hàng thanh toán qua hình thưc thanh toán, tiền mặt, chuyển khoản, COD, Tài khoản theo ngân hàng công ty.

B. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

1.      Phần mềm chạy trên Internet, đa phương tiện sử dụng,

2.      Phần mềm theo dõi và báo cáo online tời từng nhân viên, bộ phận thực hiện

C. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

1.      Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Cập nhập dữ liệu đơn giản, truy tìm thông tin dễ dàng, chính xác và đầy đủ. Không đòi hỏi người dùng có trình độ tin học cao. Giao diện bằng tiếng Việt

 

Trân trọng!.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Hotline: 
TPKD Mr. Cảnh: 0936 433 768