• Hotline: (024) 85 87 43 00
 • info@hcviet.com

Phần mềm quản lý khách hàng online


Tổng quan về phần mềm quản lý khách hàng - crm
 
Phần mềm quản lý khách hàng (crm) là phần mềm thông kê danh sách khách hàng của doanh nghiệp theo các tiêu chí như : mã số thuế, tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại, email, gói sản phẩm theo khách hàng, tình trạng sử dụng sản phẩm.
 
Với tính năng thông minh phần mềm quản lý khách hàng phù hợp với doanh nghiêp quản lý danh sách khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh, tìm kiếm và lọc khách hàng theo các tiêu chí riêng.
 
 

 


    CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

 •         Quản lý Form thông tin đăng nhập
 •         Phân quyền tài khoản, mật khẩu đăng nhập vào hệ thống với các vai trò khác nhau
 •         Quản lý phòng ban
 •         Danh sách phòng đại lý cấp 1, cấp 2
 •         Thêm mới, sửa, xóa phòng ban
 •         Thống kê số lượng
 •          Quản lý danh mục hệ thống
 •         Danh sách danh mục
 •         Thêm mới, sửa, xóa danh mục
 •         Quản lý danh mục sản phẩm
 •         Danh sách danh mục sản phẩm
 •         Thêm mới, sửa, xóa danh mục sản phẩm

 

    CHỨC NĂNG THÔNG BÁO NỘI BỘ

 •     Xem thông báo mới
 •     Quản lý danh sách thông báo nội bộ công ty
 •     Thêm, xóa, sửa thông báo

    CHỨC NĂNG QUẢN LÝ ĐỊA LÝ.

 •     Tạo đại lý cấp 1, 2
 •     Danh sách đại lý.
 •     Phân quyền đại lý, cấp trưởng phòng, nhân viên.
 •     Thông kê hạn mức tiền đại lý.

    CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG.

 •     Đăng ký khách hàng mới.
 •     Danh danh sách khách hàng
 •     Phân quyền khách hàng theo cấp user, cấp đại lý
 •     Bộ lọc khách hàng.
 •     Xử lý khách hàng sử dụng sản phẩm.
 •     Phê duyệt khách hàng sử dụng phẩn phẩm

   

    CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHO TÀI LIỆU, TRA CỨU TÀI LIỆU

 6.1 Quản lý danh mục tài liệu

 •     Danh sách danh mục tài liệu
 •     Thêm mới, xóa, sửa danh mục tài liệu
 •     Thông kê số lượng danh mục

  6.2 Quản lý phân loại tài liệu

 •     Danh sách phân loại tài liệu
 •     Thêm mới, sửa, xóa phân loại tài liệu
 •     Thống kê số lượng phân loại

    6.3 Quản lý tài liệu

 •     Danh sách tài liệu
 •     Thêm mới, sửa, xóa tài liệu
 •     Phân quyền người dùng tài liệu
 •     Thông kê số lượng tài liệu theo các chuyên mục

6.4 Tra cứu tài liệu

- Tìm kiếm thông tin tài liệu các tiêu chí : từ khóa tìm kiếm, số hiệu, Danh mục, phân loại

    CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

7.1 Quản lý chức vụ hiện hành

 •     Danh sách chức vụ hiện hành
 •     Thêm mới, sửa, xóa chức vụ hiện hành
 •     Thống kê số lượng

7.2 Quản lý hồ sơ nhân sự

 •     Danh sách hồ sơ nhân sự
 •     Thêm mới, sửa, xóa hồ sơ nhân sự
 •     Thống kê số lượng hồ sơ
 •     Xem và xuất báo cáo theo phòng ban, chức vụ,
 •     Tìm kiếm hồ sơ
 •     Thông tin tài khoản, hồ sơ
 •     Thông tin phân quyền sử dụng phần mềm của hồ sơ cá nhân
 •     Quản lý danh sách danh bạ điện thoại các phòng ban, nhân viên


    CHỨC NĂNG QUẢN LÝ BÁO CÁO TỔNG HỢP

 •     Xuất báo cáo nhân sự
 •     Xuất báo cáo khách hàng theo đại lý, user, theo sản phẩm sử dụng
 •     Xuất báo cáo thông kê

Trân trọng!.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

 

Hotline:  TPKD Mr. Cảnh: 0936 433 768