• Hotline: (024) 85 87 43 00
  • info@hcviet.com

Lĩnh vực hoạt động


- Thiết kế website;

- Dịch vụ thiết kế;

- Đăng ký tên miền, Lưu trữ hosting;

- Cung cấp giải pháp mạng doanh nghiệp;

- Đào tạo công nghệ thông tin;

- Sản xuất sản phẩm phần mềm;

- Cung cấp các dịch vụ phần mềm;

- Nghiên cứu công nghệ thông tin.