• Hotline: (024) 85 87 43 00
  • info@hcviet.com

Mục tiêu sứ mệnh


Mục tiêu phát triển của HCVIET:

Phấn đấu sau 05 năm tới sẽ trở thành một trong các công ty có uy tín về thiết kế website, thiết kế in ấn, giải pháp mạng doanh nghiệp, thương mại điện tử, cung cấp tư vấn, giải pháp và sản phẩm phần mềm trong thị trường nội địa nói chung.

 Phấn đấu sau 02 năm tới sẽ trở thành công ty nằm trong Top 10 các công ty  thiết kế website, thiết kế in ấn, giải pháp mạng doanh nghiệp, thương mại điện tử, cung cấp giải pháp,phần mềm cho lĩnh vực quản lý hành chính nói chung và trong lĩnh vực cải cách hành chính nói riêng.

Phấn đấu trong 03 năm tới, sẽ trở thành một trong các công ty có uy tín về thiết kế website, gia công phần mềm cho nước ngoài.
Phấn đấu trong 03 năm tới sẽ trở thành một trong các nhà cung cấp dịch vụ nội dung số trên Internet, thu hút được đầu tư của các quỹ đầu tư nước ngoài.