• Hotline: (024) 85 87 43 00
  • info@hcviet.com

Phát triển website trên nền tảng Webgis, Webmap, Web bản đồ số


Phát triển website trên nền tảng Webgis, Webmap, Web bản đồ số, Webgis theo yêu cầu khách hàng.

Với nền tảng Geoserver, PostgreSQL, PHP, HTML5.

Lập biểu thống kê hệ thống dữ liệu trên webgis.

1. Giao diện map.