• Hotline: (024) 85 87 43 00
  • info@hcviet.com

Tầm nhìn - Sứ mệnh


- Tầm nhìn:

HCVIET mong muốn trở thành một trong những công ty có uy tín, là địa chỉ tin cậy của khách hàng.
 
- Sứ mệnh:

Làm giàu cho mỗi cổ đông, mỗi thành viên của công ty.
Đóng góp gián tiếp cho xã hội, cộng đồng thông qua các giải pháp và sản phẩm trong lĩnh vực phần mềm.