• Hotline: (024) 85 87 43 00
  • info@hcviet.com

Thiết kế web cho doanh nghiệp lớn


1  Quản lý sản phẩm      

-  Quản lý danh mục sản phẩm đa cấp, không hạn chế các cấp danh mục lồng nhau.
-  Thêm mới, sửa, xóa sản phẩm, danh mục sản phẩm.
-  Thay đổi trạng thái hiển thị trên trang chủ, hiển thị trong danh sách sản phẩm mới, sản phẩm nổi bật, sản phẩm khuyến mại …
-  Cập nhật ảnh cho sản phẩm, tạo album ảnh (hay slide show) cho mỗi sản phẩm.
-  Sắp xếp thứ tự cho danh mục sản phẩm, sản phẩm .
- Quản lý nhận xét về sản phẩm.
- Cập nhật thông tin đồng thời cho nhiều sản phẩm, nhiều danh mục.
- Quản lý danh sách Nhà sản xuất.
- Quản lý đơn vị tính của sản phẩm.
- Tìm kiếm sản phẩm.

 

2  Quản lý module bán hàng
- Quản lý đơn hàng: Xem đơn hàng, cập nhật tình trạng xử lý đơn hàng, tìm kiếm, xóa đơn hàng.
- Quản lý khách hàng: Xem thông tin khách hàng đăng ký thành viên, gửi newsletter cho khách hàng.
- Quản lý các phương thức thanh toán: kích hoạt các phương thức thanh toán trong hệ thống: Trực tiếp, chuyển khoản, ATM, COD (Cash on Deliver) , Wester Union, paypal, google checkout, C2O, eGold…

 

3  Quản lý Dịch vụ         
- Cập nhật các dịch vụ của công ty, có thể phân thành nhiều danh mục dịch vụ ( đa cấp).
- Thêm, sửa, xóa các dịch vụ.
- Quản lý dịch vụ nổi bật, dịch vụ hiển thị trên trang chủ.

 

4  Quản lý Tin tức
- Tạo danh mục đa cấp cho phần tin tức.
- Thêm mới/ Sửa / Xóa các bản tin.
- Lựa chọn hiển thị / ẩn, hiển thị là tin mới, tin nổi bật, tin trên trang chủ …
- Cho phép gửi nhận xét về bản tin.
- Cho phép đặt banner ở vị trí đầu/ giữa/ cuối mỗi bài viết, mỗi danh mục, danh mục con …
- Lựa chọn xuất bản tin RSS cho từng danh mục tin.

 

5  Giới thiệu        
Phần này cho phép quản lý các bài viết giới thiệu về công ty (website ) như : Giới thiệu chung, Tầm nhìn – Sứ mệnh – triết lý kinh doanh, Lịch sử công ty, Ban lãnh đạo … Công cụ quán lý dưới dạng WinWord.

 

6  Quản lý liên kết – Quảng cáo            
- Tạo/ chính sửa/ Xóa các liên kết bạn bè, đối tác, khách hàng …
- Tạo/ Chỉnh sửa/ Xóa Logo, Banner quảng cáo liên kết tới website khác.
- Cập nhật thứ tự, vị trí hiển thị, thông tin mô tả về các liên kết.

 

7   Quản lý tài nguyên     
- Quản lý danh mục tài nguyên ( Các chủ đề ).
- Quản lý các file tài nguyên.
- Upload đồng thời nhiều file dữ liệu.

 

 8   Quản lý thư viện ảnh
- Quản lý danh mục ( chủ đề) ảnh.
- Quản lý Album ảnh.
- Upload ảnh vào các Album.

 

9  Quản lý Liên hệ          
- Xem thông tin các liên hệ của khách hàng.
- Phân chia liên hệ thành nhiều chủ đề hoặc phòng ban xử lý khác nhau.
- Lưu toàn bộ các liên hệ trong cơ sở dữ liệu.

 

10   Quản lý email list       
- Quản lý danh sách email đăng ký nhận NewsLetters.
- Gửi email cho từng nhóm khách hàng.

 

11   Quản lý Khách hàng  
- Quản lý danh sách khách hàng.
- Gửi email cho khách hàng trong cơ sỡ dữ liệu.

 

12  Quản lý Đơn hàng            
- Xem các đơn hàng được đặt trong hệ thống.
- Cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng.

 

13   Quản lý phương thức thanh toán         
- Kích hoạt một phương thức thanh toán.
- Tạo một phương thức thanh toán mới.
- Gỡ bỏ 1 phương thức thanh toán.
- Cập nhật các điều khoản liên quan đến thanh toán.

 

 14  Quản lý phân quyền Hệ thống           
- Quản lý danh sách người sử dụng.
- Cập nhật thông tin tài khoản
- Phân quyền truy cập các module trong hệ thống.
- Phân quyền quản lý trên 1 ngôn ngữ.

 

 15  Quản lý Cấu hình hệ thống    
- Quản lý các thông tin cơ bản: Title, keywords, meta tag …
- Quản lý thông tin liên hệ cơ bản ( địa chỉ, điện thoại, email, fax …).
- Quản lý thông số giao diện website ( chiều cao, rộng, màu sắc menu, mầu nền …).
- Cập nhật Yahoo Messenger của nhân viên chăm sóc khách hàng.

 

 16  Nhật ký truy cập        
- Ghi lại theo dạng nhật ký các lần đăng nhập hệ thống của các quản trị viên.

 

17   Trợ giúp sử dụng        
- Cho phép xem hướng dẫn sử dụng dưới dạng web hay file dữ liệu: word, pdf …

 

 18   Tiện ích ( chứng khoán, thời tiết, ngoại tệ …)          
- Cho phép cài đặt các tiện ích như trên

 

19  Quản lý giao diện       
- Khi website có từ 2 giao diện trở lên, người quản trị sẽ dễ dàng thay đổi giao diện hệ thống tại đây.

 

20   Backup dữ liệu
- Hệ thống cho phép lưu dự phòng dữ liệu  dưới dạng file .sql . Sử dụng file này để khôi phục website khi xảy ra sự cố mất dữ liệu.