thiet ke web, design web, ,thiet ke web gia re, thiet ke web chuyen nghiep, website, thiet ke web chuyen nghiep

Sản phẩm dịch vụ
Dịch vụ thiết kế
  Thiết kế website
  Dịch vụ thiết kế - In ấn
  Dịch vụ cung cấp tên miền
  Dịch vụ Hosting
  Thiết kế web phiên bản mobile
Dịch vụ Phần mềm
  Dịch vụ Chữ ký số
  Phần mềm quản lý quán cafe online
  Phần mềm quản lý khách sạn online
  Phần mềm quản lý nhân sự
  Phần mềm kế toán doanh nghiệp
  Phần mềm quản lý công việc
  Phần mềm quản lý công văn
Các dịch vụ khác
  Tuyển dụng
  Liên kết đào tạo
Liên hệ online
Mrs.Dung- KD
0904 943 055
Mrs.Mai - KD
0975 277 683
Ms Hòa - KD
01696 910 867
Mr. Cảnh - KD
0936 433 768
Mr. Hợi - KD
0977 165 869
Phần mềm
0936 433 768
Web Mobile
0977 165 869
Kỹ thuật
0948 527 550
HCVIET
0485874300
Mis Hoàn - KD
0983 55 69 68
Tìm kiếm Tùy Chỉnh
ĐỐI TÁC
Liên kết web
Phần mềm quản lý công việc

Phần mềm dùng cho các cấp quản lý từ Phòng ban phân xưởng đến Lãnh đạo Công ty..

Đây là một phần mềm tiện ích cho công tác quản lý công việc hàng ngày của các đơn vị .
 
Phần mềm có các chức năng sau:

- Phân công giao vệc cụ thể cho từng đơn vị, từng nhân viên: bao bao gồm Nội dung công việc phải làm, thời gian yêu cầu hoàn thành...

- Ra các thông báo, chỉ thị, quyết định để cấp dưới tực hiện.

- Các đơn vị lập đề nghị trình lãnh đạo phê duyệt trước khi thực hiện

- Cá nhân, đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện.
 
Thông qua các phiếu giao việc, các yêu cầu đã đươc lãnh đạo phê duyệt, và kết quả thực hiện sẽ cho ra các báo cáo:
 
- Báo cáo tổng hợp các yêu cầu của các đơn vị, cá nhân. Trong đó xác định cụ thể những vấn đề đã được Lãnh đạo duyệt hoặc chưa được duyệt...

- Kiểm tra việc phân công, giao việc của các đơn vị cho nhân viên thực hiện trong ngày.
 
- Kiểm tra được kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, từng đơn vị.

- Tổng hợp được khối lương công việc thực hiện của từng cá nhân trong ngày, tháng,
 
Và nhiều báo cáo tuỳ theo yêu cầu của Lãnh đạo.